Openingstijden:
De praktijk is geopend op weekdagen van 08:00 - 19:00

Voor dringende consultaties buiten onze openingsuren is er een dokter van wacht.
Het juiste telefoonnummer hoort u op ons antwoordapparaat.

In het weekend (vanaf vrijdag 18:00 tot maandag 8:00) en op feestdagen kunt u contact opnemen met de huisartsenwachtpost.
Huisartsenwachtpost GAOZ
Synaps park 2050 bus A (Naast de bezoekersparking van ZOL)
3600 Genk
089 20 10 90
Afspraak maken:
Wij werken met een afsprakensysteem. Hiervoor maken wij gebruik van de "digitale wachtkamer". Om een afspraak te maken dient u zich aan te melden via de website. De eerste keer zal een arts toestemming moeten geven voordat u een afspraak kunt inplannen. 
U kunt ook een afspraak maken via de zuil in de praktijk, via een smartphone applicatie of via SMS.
Neem altijd uw e-id mee wanneer u op consultatie komt.
Mocht u de afspraak willen annuleren doe dit ruim op tijd zodat andere patiënten van dat tijdslot gebruik kunnen maken

Herhaalrecepten
Herhaalrecepten kunnen zo nodig ook via e-mail worden aangevraagd; thijs@dokterwijnker.be of dokterdestino@skynet.be
U kunt bij ons terecht voor:
- Consultaties
- Opvolging chronische aandoeningen
- Bloednames
- Preventieve zorg
- Elektrocardiogram ( hartfilmpje)
- Spirometrie (Longfunctieonderzoek)
- Preoperatief onderzoek
- Reizigersvaccinaties
- Kleine chirurgie
- Wondzorg waaronder hechtingen
- Palliatieve zorg
- Vele andere zaken
Huisbezoeken:
Naast consultaties bieden wij ook huisbezoeken aan. Deze kunt u telefonisch aanvragen of via digitale wachtkamer, dit kunt het beste doen voor 10 uur zodat we deze kunnen inplannen op dezelfde dag. Indien u met spoed een huisbezoek nodig heeft dan graag telefonisch contact opnemen.
Tarieven:
De artsen in onze praktijk zijn geconventioneerd, dit wil zeggen dat wij de tarieven hanteren zoals deze door het RIZIV zijn bepaald.
Het tarief is opgebouwd uit een terugbetaald deel en een deel eigen bijdrage (remgeld). Indien wij uw GMD (globaal medisch dossier) beheren
betaalt u minder remgeld. De hoogte van het remgeld is afhankelijk van uw statuut.

- Consultatie overdag: €30
- Consultatie avond: €34
- Huisbezoek: €43.19 (tot 18uur, daarna een toeslag)


Design a free web page with Mobirise